Diagnostyka obrazowa w ortopedii

Badania z zastosowaniem technik diagnostyki obrazowej to istotny czynnik w procesie ustalania rozpoznania lekarskiego, umożliwiający szybkie wdrożenie właściwego leczenia. Badania obrazowe są szczególnie istotne w leczeniu schorzeń narządu ruchu. W ortopedii i traumatologii ocenę układu mięśniowo-szkieletowego dokonuje się w oparciu o różne techniki diagnostyczne, m.in. radiografię, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Rentgen - jakie schorzenia ortopedyczne...


Rezonans magnetyczny - co należy wiedzieć przed przystąpieniem do badania?

Wiele dziedzin współczesnej medycyny nie mogłoby funkcjonować bez dostępu do technik diagnostyki obrazowej, pozwalających zbadać ludzkie ciało dzięki wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego i fal ultradźwiękowych. Za wykonywanie badań obrazowych odpowiedzialny jest lekarz radiolog. Radiologia, nazywana także techniką obrazowania narządów, stosowana jest w ortopedii i chirurgii urazowej. Jedną z podstawowych technik jest w tym przypadku rezonans...


Rezonans magnetyczny - opis badania

Diagnostyka obrazowa jest wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny. Jej rola jest nieoceniona zwłaszcza w ortopedii i traumatologii. Nowoczesne techniki diagnostyczne pozwalają ustalić dokładne źródło problemu oraz wykazać stopień zaawansowania ewentualnych zmian powstałych w obrębie narządu ruchu. Dzięki zastosowaniu takich metod możliwe jest szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Wśród najczęściej stosowanych badań diagnostycznych wymienia się rentgen, tomografię...