Na czym polega tomografia komputerowa?

Traumatologia narządu ruchu, lub inaczej mówiąc chirurgia urazowa, jest dziedziną medycyny ściśle powiązaną z ortopedią. Lekarze obydwu specjalności zajmują się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń lub uszkodzeń narządu ruchu. Nieodłącznym elementem tej gałęzi medycyny jest diagnostyka obrazowa. Używa się jej do precyzyjnego określania źródła problemu oraz oceny stopnia zaawansowania ewentualnych zmian patologicznych. Wśród najpowszechniejszych technik diagnostycznych wymienia się badanie rentgenowskie (RTG), ultrasonografię (USG), rezonans magnetyczny (RM, MRI, NMR, MR) i tomografię komputerową (TK, CT). Badania wykonywane są w nowoczesnych klinikach i poradniach ortopedycznych.

Czym jest tomografia komputerowa?

TK to technika polegająca na uwidocznieniu obrazu narządów ludzkiego ciała z użyciem promieniowania rentgenowskiego. Tomografia tym jednak różni się od badania RTG, że w przypadku TK wykorzystuje się znacznie większe dawki fal elektromagnetycznych pasma X. Co się z tym wiąże, tomografia komputerowa nie pozostaje obojętna dla zdrowia ludzkiego. Tomografia komputerowa znajduje szerokie zastosowanie w ortopedii i traumatologii, ponieważ doskonale sprawdza się w obrazowaniu struktur kostnych. Wykorzystuje się ją m.in. podczas diagnostyki urazów kręgosłupa, urazów czaszkowo-mózgowych czy bardziej skomplikowanych złamań. Najczęściej pacjentowi poddawanemu tomografii podawany jest kontrast – specjalna substancja chemiczna pozwalająca na uzyskanie wyraźniejszego i bardziej szczegółowego przekroju badanych tkanek. Środek zazwyczaj aplikowany jest dożylnie. Dzięki użyciu kontrastu uzyskiwany obraz charakteryzuje się wysoką rozdzielczością przestrzenną. Pomaga to lekarzowi zaobserwować nawet bardzo drobne szczegóły w obrębie analizowanych struktur. W przypadku badania z kontrastem na TK należy zgłosić się na czczo.

Jak wygląda badanie tomografem?

Do samego badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Zanim jednak rozpocznie się tomografia, lekarz przeprowadzi z nami dokładny wywiad medyczny. Poruszone zostaną m.in. kwestie aktualnie przyjmowanych leków, występowania chorób przewlekłych lub ewentualnej alergii na środek kontrastowy podany w przeszłości. Ponieważ w czasie badania pacjent przez około 20 – 60 minut musi leżeć nieruchomo w wąskim tunelu, osoba przeprowadzająca badanie zapyta także o to, czy nie cierpimy z powodu klaustrofobii. W trakcie tomografii komputerowej pacjent jest proszony o położenie się na specjalnym, ruchomym stole. Następnie stół powoli wsuwa się do wnętrza tomografu. W środku urządzenia znajduje się lampa emitująca promieniowanie radiologiczne. Fale przechodzą przez wskazane części ciała i są przez nie wchłaniane z różnym stopniem, co powoduje ich nierównomierne osłabianie. Stopień osłabienia zależy od rodzaju tkanki: najbardziej radiowrażliwe są jajniki, jądra, szpik kostny, elementy układu chłonnego, nabłonek przewodu pokarmowego i krew obwodowa, zaś najmniej kości i chrząstki.

Przeciwwskazania do tomografii komputerowej

Ponieważ tomografia komputerowa nie jest obojętna dla naszego zdrowia, w niektórych przypadkach należy zrezygnować z wykonania takiego zabiegu. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży, ponieważ fale rentgenowskie mogą niekorzystnie wpływać na rozwój płodu. Kobieta, która podejrzewa istnienie ciąży, powinna bezwzględnie poinformować o tym lekarza. Tomografii komputerowej nie wykonuje się również u kobiet karmiących piersią. Przeciwwskazaniem może być także ostra niewydolność oddechowa, astma, jaskra nadciśnienie.